Ngôn ngữ:

Trang chủ | Liên hệ
   
Hoạt động
Tham gia
Học hỏi
Trao tặng
Heifer Việt Nam
Get the Flash Player to see this rotator.
2015
Trang chủ » Hoạt động » Thông tin dự án » 2015
Dự án phát triển bò sữa ở tỉnh Bến Tre và Sóc Trăng
 
THÔNG TIN CƠ BẢN DỰ ÁN
Mã Số dự án:: VN7536HIVN00
Tên dự án: Dự án phát triển bò sữa ở tỉnh Bến Tre và Sóc Trăng (DDP-BS)
Đơn vị thực hiện dự án: Heifer International Vietnam
Địa điểm dự án:Bến Tre và Sóc Trăng
Tổng kinh phí dự án: 171.200.000.000. đồng
Thời gian thực hiện dự án: 2015 - 2019
Số hộ ban đầu tham gia dự án:       3,800 
Số hộ nhận chuyển giao: 11,400
Mục tiêu dự án:
1.      Khi dự án kết thúc, 15.200 hộ sẽ cung cấp 6.048 tấn sữa mỗi năm cho thị trường và đạt thu nhập 4.740 đ ô Mỹ/hộ/năm nhờ vào chuỗi giá trị bò sữa và các hoạt động tạo thu nhập khác.
2.        Khi dự án kết thúc, 15.200 hộ đảm bảo đủ lương thực và cải thiện chế độ dinh dưỡng và chất lượng bữa ăn gia đình
3.      Đến năm 2019, những hộ tham gia dự án sẽ có điều kiện tiếp cận nhiều hơn các nguồn lực tại địa phương. Phụ nữ trong cộng đồng được nâng cao năng lực thể hiện thông qua việc tham gia vai trò lãnh đạo tại các tổ nhóm.  
4.       Khi dự án kết thúc, 90% số hộ tham gia áp dụng những biện pháp thân thiện môi trường và biết ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu.
 
Activities:
-          Thu thập số liệu ban đầu
-          Lập kế hoạch thực hiện dự án với đối tác địa phương
-          Chọn hộ
-          Lập nhóm tương trợ, nhóm chuyên đề
-          Tập huấn về
+ 12 điều cơ bản của Heifer, phương pháp lập kế hoạch, giám sát có sự tham gia (PSRP), lãnh đạo bản thân (PLD) và tầm nhìn nhóm
+ Lãnh đạo nhóm
+ Kế hoạch sản xuất
+ Quản lý tổ hợp tác, hợp tác xã
-          Lập quỹ tiết kiệm của nhóm và cho vay
-          Lập 2 hợp tác xã bò sữa
-          Lập các trạm thu mua và trữ lạnh sữa
-          Liên kết hợp tác xã với ngân hàng, nhà cung cấp đầu vào, cung cấp      dịch vụ và công ty chế biến sữa
-          Cấp phát 400 con bò, tinh giới tính và các nguồn hỗ trợ khác cho nông    hộ
-          Lập ít nhất hai đội kỹ thuật để hỗ trợ cho cộng đồng
-          Đánh giá đàn bò để chuyển hướng nuôi lấy sữa 
-          Tập huấn về chăn nuôi và quản lý bò sữa cho đội kỹ thuật và nông hộ
-          Thực hiện các lớp huấn luyện áp dụng phương pháp khuyến nông hiện trường, các mô hình trình diễn và nhân rộng các mô hình thành công
-          Thực hiện các chuyến tham quan các dự án khác trao đổi, học hỏi
-          Tập huấn về sinh sản, thu hoạch và bảo quản sữa, sức khỏe và dinh dưỡng cho bò sữa, xây dựng chuồng.
-          Lập ít nhất hai Ban giám sát cho dự án
-          Các nông hộ tham gia được tập huấn về bình đẳng giới, chế độ dinh dưỡng, vệ sinh, kế hoạch hóa gia đình, bạo lực gia đình, môi trường, biến đổi khí hậu, giảm thiểu tác hại thiên tai, sản xuất thân thiện môi trường, giáo dục trẻ em
-          Các nông hộ có đủ lương thực quanh năm
-          Nhóm bổ nhiệm thành viên nữ vào ban lãnh đạo nhóm
 
HEIFER VIDEO
NHẬN BẢN TIN MỚI

Đăng ký nhận bản tin của Heifer Việt Nam.

 
Chuyen Giao Tang Pham
Weblink bottom 2
Weblink bottom 3
Trang chủ    |    Hoạt động    |    Tham gia    |    Học hỏi    |    Trao tặng    |    Heifer Việt Nam    |    Liên hệ
© Copyright 2010 Heifer International Vietnam. All rights reserved. Powered by aaaa.vn
Heifer International Viet Nam
272B Đường 30/4 P.Hưng Lợi,Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Tel: (84-710)3 838143 Fax: (84-710)3 830657
Ly.Tran@heifer.org