Ngôn ngữ:

Trang chủ | Liên hệ
   
Hoạt động
Tham gia
Học hỏi
Trao tặng
Heifer Việt Nam
Get the Flash Player to see this rotator.
FY14
Trang chủ » Hoạt động » Thông tin dự án » FY14
Cải Thiện Sinh Kế Cho Nông Hộ Nghèo Tại Đồng Bằng Sông Cửu Long (VN7535HIVN00)
THÔNG TIN CƠ BẢN DỰ ÁN

Số dự án: VN7535HIVN00
Tên dự án: Cải Thiện Sinh Kế Cho Nông Hộ Nghèo Tại Đồng Bằng Sông Cửu Long
Đơn vị thực hiện dự án: Heifer International Việt Nam
Địa điểm dự án:Tỉnh Sóc Trăng, Kiên Giang, Trà Vinh và Vĩnh Long
Tổng kinh phí dự án: 58.089.197.138 VNĐ
Thời gian thực hiện dự án: 2013 - 2018
Số hộ ban đầu tham gia dự án: 1.650
Số hộ nhận chuyển giao: 5.150
Mục tiêu dự án:
1. Cải thiện thu nhập và tài sản của 6.800 hộ gia đình (1.650 hộ ban đầu;5.150 hộ nhận chuyển giao)
2. Xây dựng vốn xã hội để cải thiện sinh kế và tình làng nghĩa xóm tại các cộng đồng mục tiêu
3. Cải thiện nhận thức của 6.800 thành viên tham gia dự án về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu để bảo vệ môi trường và giảm thiệu và thích ứng với biến đổi khi hậu trước 2018
4. An ninh lương thực và đa dạng chế độ ăn cho 6.800 hộ gia đình tham gia được cải thiện trước 2018
Hoạt động:
- Thành lập SHG, PMC và nhóm chuyên đề
- Thu thập số liệu ban đầu
- Hoạt động tiết kiệm nhóm
- Tập huấn về 12 điều cơ bản, phương pháp lập kế hoạch, giám sát có sự tham gia (PSRP), lãnh đạo bản thân (PLD) và tầm nhím nhóm
- Tập huấn TOT cho CF và đối tác
- Tập huấn cho lãnh đạo nhóm về quản lý nhóm
- Tập huấn về bình đẳng giới, HIV/AIDs, sức khỏe sinh sản, marketing, môi trường, biến đổi khí hậu, dinh dưỡng và tiết kiệm – huy động tín dụng
- Họp nhóm hàng tháng và thực hiên PSRP hàng quý
- Động viên và ưu tiên phụ nữ tham gia nhóm tương trợ
- Nhóm bổ nhiệm thành viên nữ vào ban lãnh đạo nhóm
- Tập huấn về tiết kiệm và tín dụng
- Thực hiện các lớp huấn luyện áp dụng phương pháp khuyến nông hiện trường về chăn nuôi, trồng trọt cũng như huấn luyện về quản lý gia súc, nông nghiệp tổng hợp
- Thực hiện các mô hình trình diễn và nhân rộng các mô hình thành công
- Cung cấp các lớp huấn luyện cho thanh/thiếu niên trong cộng đồng
- Hoạt động tập thể
- Cấp phát 150 bò cái sinh sản và các nguồn lực khác cho 150 hộ tham gia ban đầu.
- Cung cấp lớp huấn luyện về marketing, hợp tác xã và hỗ trợ nông dân tiếp cận thị trường
- Tổ chức lễ chuyển giao
- Thực hiện các chuyến trao đổi, học hỏi
- Tổ chức đánh giá dự án cuối kỳ.
FY14
Cải thiện sinh kế cho nông hộ nghèo ở huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang (VN7534HIVN00) (07/08/14)
Cải thiện sinh kế cho nông hộ nghèo tại những huyện nghèo nhất tại Đồng Bằng Sông Cửu Long (#22-0775-33) (07/08/14)
HEIFER VIDEO
NHẬN BẢN TIN MỚI

Đăng ký nhận bản tin của Heifer Việt Nam.

 
Chuyen Giao Tang Pham
Weblink bottom 2
Weblink bottom 3
Trang chủ    |    Hoạt động    |    Tham gia    |    Học hỏi    |    Trao tặng    |    Heifer Việt Nam    |    Liên hệ
© Copyright 2010 Heifer International Vietnam. All rights reserved. Powered by aaaa.vn
Heifer International Viet Nam
272B Đường 30/4 P.Hưng Lợi,Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Tel: (84-710)3 838143 Fax: (84-710)3 830657
Ly.Tran@heifer.org