Ngôn ngữ:

Trang chủ | Liên hệ
   
Hoạt động
Tham gia
Học hỏi
Trao tặng
Heifer Việt Nam
Get the Flash Player to see this rotator.
FY14
Trang chủ » Hoạt động » Thông tin dự án » FY14
Cải thiện sinh kế cho nông hộ nghèo ở huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang (VN7534HIVN00)
THÔNG TIN CƠ BẢN DỰ ÁN

Số dự án: VN7534HIVN00
Tên dự án: Cải thiện sinh kế cho nông hộ nghèo ở huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang
Đơn vị thực hiện dự án: Sở Nông Nghiệp và PTNT Tỉnh Tiền Giang
Địa điểm dự án: huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang
Tổng kinh phí dự án: 18.219.432.416 đồng
Thời gian thực hiện dự án: 2013 - 2017
Số hộ ban đầu tham gia dự án: 600
Số hộ nhận chuyển giao: 1.800
Mục tiêu dự án:
1. Nâng cao thu nhập cho 2.400 hộ hưởng lợi (trong đó : 600 hộ ban đầu, 1.800 hộ nhận chuyển giao) giúp thoát nghèo và cải thiện điều kiện sống.
2. Tăng cường tiếp cận vốn xã hội để hỗ trợ sản xuất nông hộ cho 2.400 hộ hưởng lợi của dự án.
3. 2.400 hộ nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu
4. Cải thiện được dinh dưỡng gia đình của 2.400 hộ hưởng lợi dự án.
Hoạt động:
- Thu thập thông tin đánh giá ban đầu
- Thành lập Nhóm tương trợ, Tổ giám sát dự án, Nhóm chuyên đề, …
- Hoạt động quỹ tiết kiệm/vốn vay của nhóm.
- Tập huấn về những điều cơ bản/Đánh giá có sự tham gia và lập kế hoạch (PSRP), phát triển lãnh đạo bản thân, xây dựng tầm nhìn của nhóm, bình đẳng giới, HIV/AIDS, sức khỏe sinh sản ở người, môi trường và biến đổi khí hậu, phương pháp giáo dục hành động, …
- Huấn luyện cho người tập huấn (CF và BQLDA)
- Tập huấn cho các nhóm trưởng về quản lý nhóm
- Họp nhóm tương trợ hàng tháng & quý, thực hiện phương pháp PSRP hàng quý
- Các hoạt động tập thể nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết nhóm
- Cấp phát gia súc và những nguồn lực khác cho 600 hộ tham gia ban đầu.
- Tập huấn về quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho gia súc; các chuyên đề về sản xuất nông nghiệp tổng hợp, …
- Hình thành mối liên kết thị trường và tập huấn về tiếp thị và hợp tác xã
- Lễ chuyển giao tặng phẩm
- Xây dựng mô hình sản xuất, nhân rộng các mô hình sản xuất thành công
- Tham quan học tập các dự án hoặc mô hình sản xuất thành công
- Đánh giá dự án.
FY14
Cải thiện sinh kế cho nông hộ nghèo tại những huyện nghèo nhất tại Đồng Bằng Sông Cửu Long (#22-0775-33) (07/08/14)
HEIFER VIDEO
NHẬN BẢN TIN MỚI

Đăng ký nhận bản tin của Heifer Việt Nam.

 
Chuyen Giao Tang Pham
Weblink bottom 2
Weblink bottom 3
Trang chủ    |    Hoạt động    |    Tham gia    |    Học hỏi    |    Trao tặng    |    Heifer Việt Nam    |    Liên hệ
© Copyright 2010 Heifer International Vietnam. All rights reserved. Powered by aaaa.vn
Heifer International Viet Nam
272B Đường 30/4 P.Hưng Lợi,Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Tel: (84-710)3 838143 Fax: (84-710)3 830657
Ly.Tran@heifer.org