Ngôn ngữ:

Trang chủ | Liên hệ
   
Hoạt động
Tham gia
Học hỏi
Trao tặng
Heifer Việt Nam
Sự hình thành nên 12 Điều Cơ Bản
Trang chủ » Học hỏi » 12 Điều Cơ Bản » Sự hình thành nên 12 Điều Cơ Bản
CÂU CHUYỆN VỀ NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN
CÂU CHUYỆN VỀ NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN
 
Ý tưởng đầu tiên về việc thiết lập những điều cơ bản do bà Jo Luck khởi xướng cách đây 13 năm, lúc đó bà là Giám đốc bộ phận Dịch vụ Toàn Cầu (hiện nay là Bộ phận Chương trình). Bà đã yêu cầu nhân viên Heifer suy nghĩ thật sáng tạo và toàn diện về sứ mệnh của Heifer đã và đang được thực hiện trên thế giới như thế nào. Bà muốn tìm ra những yếu tố quan trọng nhất của chương trình Heifer, những giá trị và niềm tin đảm bảo rằng lợi ích của dự án là bền vững và tiếp tục lâu dài sau khi Heifer hoàn tất dự án.
 
Bà Jo Luck & ông Jim De Vries (Giám đốc Chương trình khu vực cận Đông & Châu phi lúc đó) có đề nghị Jennifer Schumaker (Giám đốc đánh giá) mời nhân viên chương trình Heifer tìm ra mười khía cạnh hoặc giá trị làm cơ sở cho hoạt động của Heifer với các hộ gia đình và cộng đồng nghèo. Trong 6 tháng, nguồn thu thập được tổng hợp từ khắp nơi trên thế giới. Từ danh sách ban đầu về các giá trị phản ánh những ý kiến khác nhau từ khắp nơi trên thế giới. Chẳng hạn, Heifer Châu Phi đề xuất "san sẻ & chăm lo" trong khi bộ phận Phát triển ở Little Rock yêu cầu "tự túc". Danh sách này được thử nghiệm trong những đợt đánh giá dự án ở Guatemala, trong khoảng thời gian đó giá trị "nông nghiệp chăn nuôi tổng hợp" được đổi thành "cải tiến công tác chăn nuôi" vì vậy mà giá trị đó bao gồm việc gây giống, chuồng trại, chăm sóc, quản lý phân và những công việc quan trọng khác trong chăn nuôi. Lúc đầu, "Giới" và "gia đình" được tách riêng, nhưng theo thời gian mọi người không muốn bàn thảo về giới nếu nó không nằm trong bối cảnh gia đình, nên cả hai được kết hợp chung với nhau.
 
Danh sách được chốt lại với mười hai điều cơ bản. Nhiệm vụ tiếp theo là giúp mọi người nhớ hết 12 điều này. Mọi người cố nghĩ những từ viết tắt bằng chữ đầu của một nhóm từ, và rồi Jenny tìm được từ "Passing on the Gift" (Chuyển giao tặng phẩm) và tất cả 10 giá trị đều nằm trong từ này. Chữ "F" còn trống và "Participation" (tham gia) còn bỏ lại, vì thế Jim đề nghị từ "Full Participation" (tham gia đầy đủ). Sau đó một số người nói "spirituality" (tinh thần, niềm tin) cũng cần thiết vì thế chữ "S" được đưa vào thành Passing on the Gifts (Chuyển giao tặng phẩm). Ngày nay, mọi người thường thêm dấu chấm hỏi "?" ở cuối từ Passing on the Gifts? (Chuyển giao tặng phẩm?), để mọi người hiểu rằng chữ này có thể thêm vào nữa.
 
"Những điều cơ bản" ban đầu được thiết lập cho hoạt động dự án. Tuy nhiên nhân viên phụ trách gây quỹ bắt đầu áp dụng những điều này rộng rãi hơn. Họ muốn có quyển sách nhỏ để giới thiệu với công chúng, vì vậy sau hơn một năm, Heifer đã tập hợp những giá trị này để đưa ra những định nghĩa, và nhận thấy rằng những giá trị này được dùng như mục đích tham khảo và có thể dùng một cách linh hoạt.
 
Heifer sẽ chia sẻ những điều cơ bản này cho bất kỳ nhóm nào muốn hợp tác hoạt động. Khi các nhóm bắt đầu lập kế hoạch dự án thì sẽ được nhân viên Heifer giới thiệu về 12 Điều cơ bản và có thể chọn một vài điều hoặc tất cả 12 Điều này hoặc sáng tạo ra những điều của riêng mình. Những nguyên tắc và giá trị đã được thời gian thử thách và kiểm chứng này được theo dõi để đem đến sự phát triển tốt về mặt sinh thái, đúng đắn về mặt xã hội, phù hợp về mặt văn hóa, có thể bền vững về mặt kinh tế. 12 Điều cơ bản hình thành mô hình toàn diện để phát triển như Heifer Quốc tế mong đợi.
HEIFER VIDEO
NHẬN BẢN TIN MỚI

Đăng ký nhận bản tin của Heifer Việt Nam.

 
Chuyen Giao Tang Pham
Weblink bottom 2
Weblink bottom 3
Trang chủ    |    Hoạt động    |    Tham gia    |    Học hỏi    |    Trao tặng    |    Heifer Việt Nam    |    Liên hệ
© Copyright 2010 Heifer International Vietnam. All rights reserved. Powered by aaaa.vn
Heifer International Viet Nam
272B Đường 30/4 P.Hưng Lợi,Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Tel: (84-710)3 838143 Fax: (84-710)3 830657
Ly.Tran@heifer.org