Ngôn ngữ:

Trang chủ | Liên hệ
   
Hoạt động
Tham gia
Học hỏi
Trao tặng
Heifer Việt Nam
Câu hỏi
Trang chủ » Học hỏi » Câu hỏi
"Chuyển giao tặng phẩm” mang ý nghĩa gì?
Câu hỏi "Chuyển giao tặng phẩm” mang ý nghĩa gì?
Trả lời
Điều cơ bản "Chuyển giao tặng phẩm" đảm bảo rằng mỗi người thành viên dự án sẽ trở thành người tài trợ và trao con của vật nuôi cho một gia đình nghèo khó khác. Khái niệm này giúp xây dựng cộng đồng và nâng cao giá trị và sự tham gia vào mỗi dự án. Các gia đình này tiếp tục trao tặng phẩm cho những gia đình khác để đảm bảo tự túc, mỗi lần một gia đình.
Khái niệm cơ bản của Heifer là mỗi người nhận phải chuyển giao cho người khác con của những vật nuôi mà họ đã nhận. Hoạt động này đảm bảo rằng mỗi người tham gia dự án sẽ trở thành nhà tài trợ, nâng cao phẩm giá và sự tham gia vào mỗi dự án. Chuyển giao tặng phẩm cũng giúp cho cộng đồng tự trở nên bền vững.
Câu hỏi
Chiến dịch Chuyển giao tặng phẩm là gì? (23/06/11)
Liệu có cơ hội khảo sát thực tế với Heifer không? (23/06/11)
Heifer Quốc tế hoạt động trên những nguyên tắc nào? (23/06/11)
Heifer được công nhận cho hoạt động của mình như thế nào? Người ta nói gì về bạn - bất kỳ ai mà tôi biết? (23/06/11)
"Sinh thái nông nghiệp" là gì? Heifer có thực hiện sinh thái nông nghiệp không? (23/06/11)
Heifer làm gì để cải thiện môi trường? (23/06/11)
Heifer có quan tâm đến HIV/AIDS không? (23/06/11)
Tại sao phải là vật nuôi? (23/06/11)
Heifer hoạt động được bao lâu? Heifer khởi đầu như thế nào? (23/06/11)
Làm thế nào Heifer biết hoạt động của mình là thành công? (23/06/11)
HEIFER VIDEO
NHẬN BẢN TIN MỚI

Đăng ký nhận bản tin của Heifer Việt Nam.

 
Chuyen Giao Tang Pham
Weblink bottom 2
Weblink bottom 3
Trang chủ    |    Hoạt động    |    Tham gia    |    Học hỏi    |    Trao tặng    |    Heifer Việt Nam    |    Liên hệ
© Copyright 2010 Heifer International Vietnam. All rights reserved. Powered by aaaa.vn
Heifer International Viet Nam
272B Đường 30/4 P.Hưng Lợi,Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Tel: (84-710)3 838143 Fax: (84-710)3 830657
Ly.Tran@heifer.org