Ngôn ngữ:

Trang chủ | Liên hệ
   
Hoạt động
Tham gia
Học hỏi
Trao tặng
Heifer Việt Nam
Câu hỏi
Trang chủ » Học hỏi » Câu hỏi
"Sinh thái nông nghiệp" là gì? Heifer có thực hiện sinh thái nông nghiệp không?
Câu hỏi "Sinh thái nông nghiệp" là gì? Heifer có thực hiện sinh thái nông nghiệp không?
Trả lời
Sinh thái nông nghiệp là việc sử dụng và quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên bằng những phương pháp sinh thái, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội kết hợp lại để đạt được sản suất nông nghiệp bền vững. Heifer áp dụng hệ thống tổng hợp sản xuất lương thực nhằm đáp ứng nhu cầu lương thực con người, cải thiện chất lượng môi trường và tài nguyên thiên nhiên và khôi phục lại tốt nhất các nguồn lực nông nghiệp.
 
Để biết thêm chi tiết về sự tham gia của Heifer với sinh thái nông nghiệp, bấm ở đây.
Câu hỏi
Heifer làm gì để cải thiện môi trường? (23/06/11)
Heifer có quan tâm đến HIV/AIDS không? (23/06/11)
Tại sao phải là vật nuôi? (23/06/11)
Heifer hoạt động được bao lâu? Heifer khởi đầu như thế nào? (23/06/11)
Làm thế nào Heifer biết hoạt động của mình là thành công? (23/06/11)
Chương trình "WiLD" của Heifer là gì? Từ "WiLD" viết tắt của những từ nào? (23/06/11)
"Những điều cơ bản của Heifer" là gì? (23/06/11)
Văn phòng của Heifer ở đâu? (23/06/11)
Sứ mệnh của Heifer là gì? Heifer hoàn thành nhiệm vụ đó như thế nào? (23/06/11)
HEIFER VIDEO
NHẬN BẢN TIN MỚI

Đăng ký nhận bản tin của Heifer Việt Nam.

 
Chuyen Giao Tang Pham
Weblink bottom 2
Weblink bottom 3
Trang chủ    |    Hoạt động    |    Tham gia    |    Học hỏi    |    Trao tặng    |    Heifer Việt Nam    |    Liên hệ
© Copyright 2010 Heifer International Vietnam. All rights reserved. Powered by aaaa.vn
Heifer International Viet Nam
272B Đường 30/4 P.Hưng Lợi,Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Tel: (84-710)3 838143 Fax: (84-710)3 830657
Ly.Tran@heifer.org