Ngôn ngữ:

Trang chủ | Liên hệ
   
Hoạt động
Tham gia
Học hỏi
Trao tặng
Heifer Việt Nam
Mô hình hoạt động VBHCD
Trang chủ » Học hỏi » Mô hình hoạt động VBHCD
Mô hình Phát triển cộng đồng toàn diện của Heifer (VBHCD)

Khái niệm Mô hình phát triển cộng đồng toàn diện VBHCD

  • Triết lý về sự phát triển của Heifer: Phát triển không chỉ về phương diện vật chất như cấp phát gia súc, hỗ trợ giống v.v mà còn về sự thay đổi con người và tạo ra các tác động chiều sâu khác.
  • Các nguyên tắc hướng đến sự phát triển bình đẳng và bền vững: chia sẻ 12 Điều cơ bản và những hướng dẫn cơ bản
  • Định nghĩa về Mô hình phát triển cộng đồng toàn diện VBHCD: Heifer chỉ nơi cung cấp đầu vào nhằm giúp cộng đồng tự xác định được các giá trị của bản thân, từ đó xây dựng tầm nhìn để nâng cao năng lực để đạt được các mục tiêu đề ra. Sau đó họ chuyển giao các kỹ năng và nguồn lực này lại cho những thành viên khác trong cộng đồng.

1. Hình thành nhóm tương trợ

  • Định nghĩa về nhóm tương trợ: Nhóm tương trợ là nền tảng cơ sở của Mô hình phát triển cộng đồng toàn diện VBHCD. Các thành viên trong cộng đồng tự nguyện tham gia thành lập nhóm tương trợ. Mỗi thành viên trong nhóm đại diện cho một hộ gia đình trong cộng đồng.  
  • Khái niệm và mục đích thành lập nhóm tương trợ (SHG): Nhóm tương trợ tạo cơ hội cho thành viên dự án tham gia đầy đủ vào các hoạt động của dự án: quỹ tiết kiệm nhóm, dân chủ, v.v… trong đó có sự hỗ trợ của chính các thành viên trong nhóm. Các nhóm tăng cường sự đoàn kết và sự tiên phong trong các hoạt động trong cộng đồng.
  • Thành viên các nhóm tương trợ được tạo điều kiện tham gia đầy đủ các hoạt động của dự án (hoạt động tiết kiệm, kỹ năng lãnh đạo nhóm, lãnh đạo bản than v.v) với sự giúp đỡ của các thành viên trong nhóm. Các nhóm tương trợ sẽ giúp các thành viên trong cộng động thêm gắng bó và đoàn kết và cùng nhau sang tạo ra giá trị.
  • Đặc điểm của nhóm: bao gồm các hộ gia đình sống cạnh nhau, là hàng xóm của nhau, thực hiện quỹ tiết kiệm, khuyến khích mọi người cam kết giúp đỡ nhau. Trung bình mỗi nhóm tương trợ có 20-25 thành viên.
2. Tăng cường nhận thức: Tăng cường huấn luyện 12 Điều Cơ Bản (ĐCB)
Áp dụng 12 ĐCB để hướng nhóm tương trợ cùng chia sẻ các giá trị của bản thân và cộng đồng. Hãy so sánh các giá trị này để thấy được mức độc tiếp thu và áp dụng 12 ĐCB của các thành viên tham gia. Áp dụng các giá trị để xây dựng tầm nhìn và kế hoạch của nhóm. Tầm nhìn của nhóm là gì?
Thúc đẩy nhóm tương trợ lập kế hoạch gồm ba loại hoạt động:
- Hoạt động do chính các thành viên trong nhóm vạch ra và thực hiện (mà không có sự giúp đỡ, hỗ trợ nào)
- Hoạt động được thực hiện với hỗ trợ hướng dẫn từ Heifer (ví dụ như các hoạt các động của dự án)
- Hoạt động được thực hiện nhờ sự giúp đỡ, hỗ trợ từ bên ngoài (như việc chính quyền địa phương hỗ trợ cho nhóm tương trợ làm đường đi tạo điều kiện đi lại dễ dàng)

3. Các nguồn lực đầu vào

Các nhóm tương trợ sẽ được dự án hỗ trợ đầu vào như gia súc, vốn xây dựng chuồng trại, vốn sản xuất nhỏ, huấn luyện về kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi v.v… sau khi nhóm đã xác định được nhu cầu của mình và lập kế hoạch các hoạt động cho dự án.

4. Nâng cao năng lực

Lúc này nhóm đã có được hỗ trợ về các nguồn lực đầu vào và các khóa huấn luyện để thực hiện các hoạt động của nhóm. Mở rộng tầm nhìn của nhóm từ phát triển chăn nuôi hướng đến sự phát triển toàn diện. Khuyến khích nhóm lập kế hoạch cho nhiều hoạt động hơn nữa, kết hợp tận dụng các nguồn lực sẵn có ở địa phương, xác định được các nhu cầu lớn hơn của cộng đồng. Thành viên dự án sẽ nhận ra bản thân mình cũng có thể trở thành một nhà tài trợ và giúp đỡ các hộ khó khăn khác. Lúc này, các hộ bắt đầu chuẩn bị Chuyển giao tặng phẩm.
5. Phát triển toàn diện
Nhóm tương trợ tạo ra các lợi ích cho các thành viên trong nhóm, cho cả nhóm và cho cộng đồng. Dinh dưỡng và lợi nhuận, đời sống vật chất, tinh thần và bình đằng giới đều được cải thiện. Các thành viên trở thành các nhà tài trợ thông qua hoạt động Chuyển giao tặng phẩm.
Nhấp chuột tại đây để tải tài liệu VBHCD vừa cập nhật (bản tiếng Anh)
HEIFER VIDEO
NHẬN BẢN TIN MỚI

Đăng ký nhận bản tin của Heifer Việt Nam.

 
Chuyen Giao Tang Pham
Weblink bottom 2
Weblink bottom 3
Trang chủ    |    Hoạt động    |    Tham gia    |    Học hỏi    |    Trao tặng    |    Heifer Việt Nam    |    Liên hệ
© Copyright 2010 Heifer International Vietnam. All rights reserved. Powered by aaaa.vn
Heifer International Viet Nam
272B Đường 30/4 P.Hưng Lợi,Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Tel: (84-710)3 838143 Fax: (84-710)3 830657
Ly.Tran@heifer.org