Ngôn ngữ:

Trang chủ | Liên hệ
   
Hoạt động
Tham gia
Học hỏi
Trao tặng
Heifer Việt Nam
Get the Flash Player to see this rotator.
FY08
Trang chủ » Hoạt động » Thông tin dự án » FY08
Nâng cao đời sống cho thanh niên nghèo xã An Mỹ thông qua các hoạt động của nhóm tương trợ [22-0775-21]

Mã dự án 22-0775-21
Tên dự án Nâng cao đời sống cho thanh niên nghèo xã An Mỹ thông qua các hoạt động của nhóm tương trợ
Đối tác Chi Cục Thú Y tỉnh Sóc Trăng
Điểm dự án Xã An Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng
Kinh phí dự án 61.667 USD (trong đó tổ chức Việt Nam Foundation - Australia đóng góp 20.666 USD)
Thời gian dự án hoạt động 2007 - 2012
Số hộ ban đầu 44
Số hộ nhận chuyển giao 44
Mục tiêu dự án
1.      Đến năm 2011, Có 4 nhóm tương trợ được thành lập và hoạt động tự lập và thường xuyên nhằm phát triển cộng đồng bền vững dựa trên các giá trị của Heifer.
2.      100% hộ tham gia có thu nhập tăng bình quân 75% từ các sản phẩm chăn nuôi và vốn hỗ trợ sản xuất trong vòng 3 năm và sử dụng thu nhập này cho việc tăng cường chế độ dinh dưỡng cho các thành viên trong gia đình.
 
3.  Đến năm 2011, có ít nhất 70% hộ áp dụng thành công mô hình đa canh tác và 100% thực hiện các biện pháp cải thiện môi trường.
Hoạt động chính của dự án
1.      Cung cấp huấn luyện về thành lập và quản lý nhóm
2.      Điều hành các buổi họp nhóm, áp dụng mô hình VBHCD.
3.      Huấn luyện 12 ĐCB của Heifer
4.      Huấn luyện về quản lý vốn tín dụng nhỏ và quỹ tiết kiệm cho nhóm
5.      Cấp phát 44 con bò cái và 02 bò đực giống cho 44 hộ gia đình tham gia
6.      Cung cấp các khoá huấn luyện về kỹ thuật chăm sóc bò, về quản lý vốn vay sản xuất nhỏ và các kỹ thuật sản xuất nông nghiệp khác.
7.      Huấn luyện về quản lý tài chính
8.      Cấp phát vốn vay cho mỗi nhóm tương trợ
9.      Huấn luyện về dinh dưỡng cho gia đình
10.    Kế hoạch và tổ chức chuyển giao
11.   Cung cấp huấn luyện kỹ thuật về sinh thái trong nông nghiệp.
12.   Cung cấp huấn luyện về phát triển bền vững.

HEIFER VIDEO
NHẬN BẢN TIN MỚI

Đăng ký nhận bản tin của Heifer Việt Nam.

 
Chuyen Giao Tang Pham
Weblink bottom 2
Weblink bottom 3
Trang chủ    |    Hoạt động    |    Tham gia    |    Học hỏi    |    Trao tặng    |    Heifer Việt Nam    |    Liên hệ
© Copyright 2010 Heifer International Vietnam. All rights reserved. Powered by aaaa.vn
Heifer International Viet Nam
272B Đường 30/4 P.Hưng Lợi,Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Tel: (84-710)3 838143 Fax: (84-710)3 830657
Ly.Tran@heifer.org