Ngôn ngữ:

Trang chủ | Liên hệ
   
Hoạt động
Tham gia
Học hỏi
Trao tặng
Heifer Việt Nam
Một số chỉ tiêu của 12 Điều cơ bản
Trang chủ » Học hỏi » 12 Điều Cơ Bản » Một số chỉ tiêu của 12 Điều cơ bản
Một số chỉ tiêu 12 Điều cơ bản của Heifer

 Chuyển giao tặng phẩm

 • Số gia súc được cấp phát (cho hộ mới)
 • Chất lượng gia súc được chuyển giao
 • Số hộ nhận chuyển giao
 • Tỉ lệ chuyển giao bắt buộc chưa hoàn thành
 • Tinh thần chuyển giao
 • Lan truyền tác động (mô hình được nhân rộng, học tập bởi các tổ chức khác)
 
Trách nhiệm quản lý dự án
 • Ghi chép đầy đủ (ở cấp độ thành viên và nhóm)
 • Quản lý tài chánh hiệu quả
 • Báo cáo đúng tiến độ
 • Thường xuyên điều chỉnh kế hoạch và các mục tiêu
 • Hoàn thành mục tiêu
 • Tính phù hợp của mục tiêu
 • Tính cởi mở và minh bạch trong việc chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và thảo luận ý kiến

 Chia sẻ và chăm lo

 • Nâng cao các giá trịcủa các thành viên dự án
 • Giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên dự án
 • Mở rộng sự giúp đỡ ra bên ngoài dự án
 • Thay đổi tích cực trong việc đoàn kết nhóm  
 • Yêu thương động vật

 Bền Vững và Tự Túc

 • Tài chính và các nguồn lực khác đầy đủ để hoạt động
 • Hạn chế sự giúp đỡ từ bên ngoài
 • Số lượng và các loại hình hoạt động do nhóm đề xướng và thực hiện
 • Số lượng người được hưởng lợi từ dự án tăng
 • Sự nối tiếp (thế hệ tiếp theo tiếp tục sản xuất nông nghiệp)

 Cải tiến công tác chăn nuôi

 • Tỉ lệ sinh sản và khoảng thời gian nghỉ giữa các lần mang thai (bò, cừu…)
 • Sản xuất theo bình quân đầu người và theo diện tích
 • Sức khỏe gia súc và điều kiện chăn nuôi
 • Lượng đầu vào bên ngoài được sử dụng (thức ăn, con giống…)

 Dinh Dưỡng và Lợi Nhuận

 • Sản phẩm đầu ra được sử dụng hoặc bán
 • Cơ hội việc làm trong cộng đồng
 • Nâng cao dinh dưỡng cho gia đình
 • Cải thiện thu nhập ở các nông hộ
 • Những lợi ích vật chất khác cho nông hộ
 • Tỉ lệ lợi ích chi phí
 • Tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh

 Quan tâm gia đình và vấn đề giới

 • Đoàn kết trong gia đình
 • Tình trạng sức khỏe của trẻ em
 •  (Thanh niên ở lại làng quê)
 • Thanh niên tham gia vào các hoạt động huấn luyện và sản xuất
 • Cải thiện thu nhập của phụ nữ và quản lý các nguồn tài nguyên
 • Khuyến khích phụ nữ tham gia huấn luyện và quyết định
 
Nhu Cầu Thực Sự và Công Bằng
 • Mức độ cải thiện thu nhập và tiện ích sinh hoạt
 • Nhóm xác định “nhu cầu” trong bối cảnh riêng của họ
 • Tiêu chí chọn đối tượng bao gồm những người gặp khó khăn về mặt xã hội tham gia vào dự án
 Cải thiện môi trường 
 • Tác động có thể lường và không lường trước được đến đất, nước, trồng rừng, thảm thực vật, động vật hoang dã, đa dạng sinh học
 • Kế hoạch hành động do nhóm thực hiện để cải thiện môi trường
 • Những thay đổi thái độ về bảo vệ môi trường
 • Áp dụng kỹ thuật canh tác mới
 • Số lượng thành viên sử dụng phân chuồng làm phân bón
 
Tham gia đầy đủ
 • Những thay đổi của các thành viên trong nhóm (về số lượng và giới tính)
 • Sự tham gia của các thành viên trong việc ra quyết định
 • Số lượng người tham dự, tham gia các cuộc họp
 • Mức độ lãnh đạo và thay phiên trong công tác lãnh đạo nhóm
 • Chung tay hoạt động vì lợi ích của cả nhóm

 Huấn Luyện, Giáo Dục và Thông Tin Liên Lạc

 • Các kỹ năng được trao dồi và nâng cao
 • Nâng cao hiểu biết về quá trình phát triển
 • Áp dụng các kỹ năng được huấn luyện
 • Tham dự các khóa huấn luyện
 • Những thay đổi trong nhận thức, hành vi, thái độ

 Tinh thần và Niềm tin

 • Nâng cao nhận thức về hòa bình, hạnh phúc trong mọi tình huống
 • Yêu thương và kính trọng
 • Có tinh thần trách nhiệm
 • Niềm tin vào cuộc sống
 • Không phán xét, chỉ trích người khác
HEIFER VIDEO
NHẬN BẢN TIN MỚI

Đăng ký nhận bản tin của Heifer Việt Nam.

 
Chuyen Giao Tang Pham
Weblink bottom 2
Weblink bottom 3
Trang chủ    |    Hoạt động    |    Tham gia    |    Học hỏi    |    Trao tặng    |    Heifer Việt Nam    |    Liên hệ
© Copyright 2010 Heifer International Vietnam. All rights reserved. Powered by aaaa.vn
Heifer International Viet Nam
272B Đường 30/4 P.Hưng Lợi,Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Tel: (84-710)3 838143 Fax: (84-710)3 830657
Ly.Tran@heifer.org