Ngôn ngữ:

Trang chủ | Liên hệ
   
Hoạt động
Tham gia
Học hỏi
Trao tặng
Heifer Việt Nam
Get the Flash Player to see this rotator.
FY08
Trang chủ » Hoạt động » Thông tin dự án » FY08
Cải thiện đời sống nông dân thông qua mô hình phát triển cộng đồng toàn diện theo mô hình Heifer [22-0775-19]

 

Mã dự án 22-0775-19
Tên dự án Cải thiện đời sống nông dân thông qua mô hình phát triển cộng đồng toàn diện theo mô hình Heifer
Đối tác Hội Nông Dân tỉnh Long An, Liên Hiệp Phụ Nữ tỉnh Long An
Điểm dự án Tỉnh Long An
Kinh phí dự án 155.731 USD
Thời gian dự án hoạt động 2007 - 2012
Số hộ ban đầu 120
Số hộ nhận chuyển giao 120
Mục tiêu dự án
1.   Tới năm 2009, thông qua mô hình phát triển cộng đồng bền vững, các thành viên dự án sẽ được trao quyền và có thể đóng góp vào sự phát triển cộng đồng bền vững.
2. Tăng thu nhập và cải thiện dinh dưỡng cho các hộ tham gia dự án.
3. Tất cả các thành viên dự án thực hiện mô hình nông nghiệp tổng hợp
Hoạt động chính của dự án
1.  Cung cấp các lớp huấn luyện vệ thành lập và quản lý nhóm tương trợ.
2.  Hưỡng dẫn nhóm trong hội họp và áp dụng mô hình phát triển cộng đồng bền vững
3. Tập huấn 12 điều cơ bản của Heifer
4. Tập huấn về hoạt động tiết kiệm
5. Cung cấp 120 bò cái giống và 6 bò đực giống tới 120 hộ tham gia ban đầu
6. Cung cấp 208 lớp tập huấn kỹ thuật về chăn nuôi và sản xuất nông nghiệp và sử dụng vốn vay sản xuất nhỏ
7. Cung cấp 160 lớp tập huấn phi kỹ thuật tới 16 nhóm tương trợ.
8. Cung cấp vốn vay sản xuất nhỏ tới hộ.
9.  Tổ chức lễ chuyển giao
10. Cung cấp các lớp tập huấn về quản lý rác thải và bảo vệ môi trường

 

FY08
Cải thiện đời sống nông dân thông qua mô hình phát triển cộng đồng toàn diện theo Heifer [22-0775-20] (13/05/11)
Nâng cao đời sống cho thanh niên nghèo xã An Mỹ thông qua các hoạt động của nhóm tương trợ [22-0775-21] (13/05/11)
HEIFER VIDEO
NHẬN BẢN TIN MỚI

Đăng ký nhận bản tin của Heifer Việt Nam.

 
Chuyen Giao Tang Pham
Weblink bottom 2
Weblink bottom 3
Trang chủ    |    Hoạt động    |    Tham gia    |    Học hỏi    |    Trao tặng    |    Heifer Việt Nam    |    Liên hệ
© Copyright 2010 Heifer International Vietnam. All rights reserved. Powered by aaaa.vn
Heifer International Viet Nam
272B Đường 30/4 P.Hưng Lợi,Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Tel: (84-710)3 838143 Fax: (84-710)3 830657
Ly.Tran@heifer.org