Ngôn ngữ:

Trang chủ | Liên hệ
   
Hoạt động
Tham gia
Học hỏi
Trao tặng
Heifer Việt Nam
Get the Flash Player to see this rotator.
FY08
Trang chủ » Hoạt động » Thông tin dự án » FY08
Cải thiện đời sống nông dân thông qua mô hình phát triển cộng đồng toàn diện theo Heifer [22-0775-20]

Mã dự án 22-0775-20
Tên dự án Cải thiện đời sống nông dân thông qua mô hình phát triển cộng đồng toàn diện theo mô hình Heifer
Đối tác Trung Tâm Khuyến Nông Tỉnh Lâm Đồng, Hội Nông Dân Tỉnh Lâm Đồng, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Tỉnh Lâm Đồng
Điểm dự án Tỉnh Lâm Đồng
Kinh phí dự án 177.867 USD
Thời gian dự án hoạt động 2007 - 2012
Số hộ ban đầu 160
Số hộ nhận chuyển giao 160
Mục tiêu dự án
1.   Thông qua mô hình phát triển cộng đồng toàn diện theo Heifer,  Dự án sẽ giúp những hộ tham gia được nâng cao nhận thức, khả  năng và góp phần vào sự phát triển cộng đồng bền vững, sau  thời gian 03 đến 05 năm.
2. Trong vòng 03 năm, tất cả các hộ tham gia Dự án sẽ được tăng 75% thu nhập nhằm cải thiện về kinh tế cho gia đình.
3. Tất cả các thành viên dự án thực hiện mô hình nông nghiệp tổng hợp trong vòng 3 năm.
Hoạt động chính của dự án
1.  Cung cấp các lớp huấn luyện vệ thàn lập và quản lý nhóm tương trợ.
2.  Hưỡng dẫn nhóm trong hội họp và áp dụng mô hình phát triển cộng đồng bền vững
3. Tập huấn 12 điều cơ bản của Heifer
4. Tập huấn về hoạt động tiết kiệm
5. Cung cấp 160 bò cái giống và 8 bò đực giống tới 160 hộ tham gia ban đầu
6. Cung cấp 208 lớp tập huấn kỹ thuật về chăn nuôi và sản xuất nông nghiệp và sử dụng vốn vay sản xuất nhỏ
7. Cung cấp 160 lớp tập huấn phi kỹ thuật tới 16 nhóm tương trợ.
8. Cung cấp vốn vay sản xuất nhỏ tới hộ.
9.  Tổ chức lễ chuyển giao
10. Cung cấp các lớp tập huấn về quản lý rác thải và bảo vệ môi trường

FY08
Nâng cao đời sống cho thanh niên nghèo xã An Mỹ thông qua các hoạt động của nhóm tương trợ [22-0775-21] (13/05/11)
HEIFER VIDEO
NHẬN BẢN TIN MỚI

Đăng ký nhận bản tin của Heifer Việt Nam.

 
Chuyen Giao Tang Pham
Weblink bottom 2
Weblink bottom 3
Trang chủ    |    Hoạt động    |    Tham gia    |    Học hỏi    |    Trao tặng    |    Heifer Việt Nam    |    Liên hệ
© Copyright 2010 Heifer International Vietnam. All rights reserved. Powered by aaaa.vn
Heifer International Viet Nam
272B Đường 30/4 P.Hưng Lợi,Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Tel: (84-710)3 838143 Fax: (84-710)3 830657
Ly.Tran@heifer.org